Huolehdi työntekijöistäsi

Työtekijät ovat yrityksen tärkein voimavara. Yrityksellä voi olla vaikka kuinka hienoa tekniikkaa, mutta jonkun pitää kuitenkin valvoa sitä, ja tehdä varsinaiset päätökset. Se voit olla sinä, jos teet töitä yksinyrittäjä, tai sitten sinulla on alaisia, joilla on omat tehtävänsä. Mutta millainen olet esimiehenä, pidätkö huolta työntekijöistä?

Meillä on paljon erilaisia työympäristöjä, joten työntekijästä huolehtiminen on erilaista joka firmassa. Toisaalla se tarkoittaa tarkkoja turvallisuusohjeita, toisaalla tarkkoja dokumentti- ja tietoturvaohjeistuksia, mutta aina pitäisi muistaa, että viimekädessä kyseessä on ihminen.

Meissä monessa on myös stressinsietokykyä, mutta se vaihtelee paljon, ja stressi on yksi sellainen asia, jota ei pidä väheksyä. Ennen meillä oli erilaisia yritysjuhlia, joissa vähän otettiin puhkua stressistä pois, nykyään meillä on erilaisia toimintapäiviä, mutta miten vuosi 2020 ja nyt tuleva vuosi 2021 vaikuttavat henkisellä puolella?

Esimerkiksi CBD-öljy voisi olla tutustumisen arvoinen tuote nimenomaan ahdistukseen ja stressiin, ei niin että sitä tuputettaisiin työntekijöille, mutta kenties sinä itse voisit miettiä, millainen oma stressitasosi on? Kuinka hyvin esimerkiksi nukut, ja tunnetko itsesi levänneeksi aamulla herätessäsi?

Stressi ja työ

On työ sitten mitä tahansa, voi se aikaansaada stressiä työntekijässä. Samalla jokainen työntekijä käsittelee omaa stressiään eri lailla, ja osalla se saattaa vaikuttaa myös työn laatuun ja omaan hyvinvointiin. Mitä sitten esimies voi tehdä?

Käytännössä haitallista psykososiaalista kuormitusta vähennetään työpaikalla pienin askelin pitkäjänteisellä toiminnalla esimiehen ja työyhteisön voimin ja työsuojeluhenkilöstön ja työterveyshuollon tuella. Psykososiaalisten kuormitustekijöiden vähentäminen perustuu aina riskien kartoitukseen.

https://www.ttl.fi/tyontekija/tyostressi-ja-uupumus/ehkaise-tyostressia/

Iso merkitys stressinhallinnassa työpaikoilla on sillä, kuinka hyvin työntekijä tuntee omat tehtävänsä, niiden tavoitteet ja kenties jopa tehtävän kuvaukset. Vastuut ja niiden selkeys on koko työyhteisön hyvinvoinnille tärkeätä, eikä sekään ole hyväksi, että töitä tehdään liian pienellä porukalla ja ainaisella kiireellä, vaikka kaikki osaisivatkin työt, ja olisivat ok hetkellisesti ainakin.
Työntekijällä olisi myös hyvä olla edes jonkinlainen vaikuttamisen mahdollisuus omaan tehtäväänsä ja työyhteisön asioihin, kun työntekijää kuullaa, hän arvostaa asemaansa enemmän. Eikä vain kuuleminen, vaan myös, että asioita tapahtuu.

Työntekijän pitäisi myös itse uskaltaa ottaa esille mahdollinen oma stressaantuminen. Jos se esimerkiksi johtuu liian suuresta työmäärästä tai liiallisesta vastuusta, on parempi ottaa asia esille esimiehen kanssa, kuin yrittää yksin puurtaa eteenpäin. Pitkittyessään stressi saattaa aiheuttaa muitakin terveydellisiä haittoja.

Stressi ja terveys

Jos oma työnkuva on tehtävät ovat päivästä toiseen epäselviä ja joka päivä tulee eteen tilanteita, että työntekijä ei ole varma, kuinka hänen kuuluisi edetä – se kuluttaa sekä tekijää, että asettaa koko prosessin kysymysmerkin alle. Kuinka paljon stressiä ihminen kestää, ja mitä liiallinen stressi voi laukaista kehossamme?

Tavallisimpia stressiin liittyviä psyykkisiä oireita taasen ovat jännittyneisyys, ärtymys, levottomuus, ahdistuneisuus, masentuneisuus, keskittymis- ja muistihäiriöt sekä vaikeus tehdä päätöksiä ja unen häiriöt.

https://www.mehilainen.fi/tunnista-haitallinen-stressi

Jokainen ihminen käsittelee stressiä erilailla. Toiset kokevat sen vahvemmin ja syitä saattaa olla perinnöllisissä tekijöissä, kasvuympäristössä, kulttuurissa, psykologiassa ja biologiassa – siksi on kenties myös parasta, että henkilön, joka tunnistaa kokevansa stressiä, on kerrottava siitä myösmuille. Mitä nopeammin hakee apua vaikkapa työterveydestä, voi olla että ollaan vasta alustavassa uupumisvaiheessa eikä toiminta- ja työkyky ole vielä pahasta häiriintynyt.

Hyvä pomo on empatiakykyinen ja saattaa huomata työntekijän kokemat ongelmat jopa nopeammin kuin työntekijä itse, siinä vaiheessa esimiehen on vain löydettävä sopiva keino kertoa asiasta työntekijälle ja ohjata hänelle apuja.

Yksi kommentti artikkeliin ”Huolehdi työntekijöistäsi”

Vastaa