Markkinointi

Siinä missä yleinen esimieskoulutus on tärkeätä, on tärkeätä kohdistaa yrityksen resursseja myös markkinointiin. Jos yrityksellä on oma markkinointitiiminsä, tarvitsee se myös oman esimiehen.

Mitä markkinointitiimin esimiehen pitää osata ja kyetä tekemään? Onko alalle erikoiskoulutuksia?

Opas (PDF) esimiehenä jaksamisesta suoraan Myynin ja markkinoinnin ammattilaisten sivuilta: https://www.mma.fi/sites/default/files/esimiesjaksaminen.pdf

Markkinoinnin johtamisen tutkinto MJD

Arvostettu Markkinoinnin johtamisen tutkinto, MJD valmentaa sinut vaativiin markkinoinnin tehtäviin. Tarkastelet markkinointia laajemmasta perspektiivistä ja perehdyt vaikuttamisen keinoihin johtamisen välineinä. Voit valita tutkintoosi yksilöllisesti niitä kursseja, jotka vastaavat toimenkuvaasi, omia tavoitteitasi sekä työnantajasi tarpeita.

https://www.markinst.fi/koulutus/markkinoinnin-johtamisen-tutkinto-mjd/

Markkinoinnin johtamisen koulutuksessa syvennät liiketoimintaosaamistasi, kehität vuorovaikutustaitojasi sekä vahvistat markkinointiosaamistasi valitsemillasi alueilla. Johdat markkinointia esimerkilläsi ja toimit asiakkaan äänenä. Tarvittaessa markkinoit markkinointia kasvun veturina organisaatiosi sisällä.

Yrityksen sisäinen markkinointi

Sisäinen markkinointi on eräs keino palvelun laadun kokonaisvaltaiseenkehittämiseen. Se on laaja käsite, joka pitää sisällään monia palvelu- jaasiakaskeskeisyyteen tähtääviä toimenpiteitä. Sisäinen markkinointi onjohtamisstrategia, joka perustuu ajatukseen, että työntekijät muodostavatorganisaation ensimmäiset markkinat, sisäiset markkinat. Jos yritys ei kykenemenestyksellisesti markkinoimaan tuotteitaan ja palveluitaan omallehenkilöstölleen, ei se myöskään kykene myymään niitä ulkoisille asiakkaille. Senkeskeinen tehtävä on työntekijöiden asiakaskeskeisyyden kehittäminen, jotta hekiinnostuvat yrityksestä ja sen asiakkaista ja saavat omalla toiminnallaanyrityksen ulospäin tarjoavan palvelun menestymään. Sisäinen markkinointi onkineräänlainen johtamisfilosofia, joka suuntaa johdon huomion yrityksentärkeimpään asiaan, sen henkilöstöön. (Grönroos 1990, 260-278.)

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Tavoitteet ja hyödyt

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalalta kehittää osaamistasi myynnin ja markkinoinnin esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Koulutuksen aikana perehdyt toimintaympäristö- ja asiakaslähtöiseen liiketoiminnan suunnitteluun, kehität osaamistasi markkinoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa sekä opit hyödyntämään monipuolisesti digitaalisia kanavia. Koulutuksen aikana voit myös päivittää osaamistasi myynnin johtamisesta ja valikoiman kehittämisestä sekä hioa projektityöskentelytaitojasi.

Kenelle soveltuu

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto soveltuu erinomaisesti kaupan ja palvelualan tarpeisiin. Tutkinto on suunnattu henkilöille, jotka toimivat vastuullisissa asiakaspalvelun, myynnin, markkinoinnin, henkilöstö- tai taloushallinnon esimies- ja asiantuntijatehtävissä.

https://koulutushaku.amiedu.fi/Koulutushaku/Koulutustuote/id/19587