Myynti

Myynti tarvitsee esimiestä heti, jos myynnissä on enemmän kuin kaksi myyjää. Jonkun esimiehen pitää kertoa myynnin tavoitteet ja raja-arvot, millaisia tarjouksia saa ja voi tehdä.

Myynti tarvitsee vetäjää, joka osaa analysoida ja budjetoida, nähdä tulevaisuuden trendien merkitys yrityksen omalle myynnille.

Myyntitiimi ei tavoittele oikeita asioita ilman oikeanlaista johtamista. Johtaminen ei kuitenkaan tarkoita, että myynti on johtajariippuvaista tai raskaan kaavan mukaan toimivaa, vaan myyntitiimi voi olla strategisesti itseohjautuva ja myynnin johtaminen voi tapahtua valmennuksellisesti.

Myynti on yrityksen tärkein ja ainoa työ, sillä muut työt ovat myynnin tukitöitä. Markkinoinnin avulla löydetään uusia asiakkaita, mutta vain myynti tuo kauppoja ja laskutusta.

Yrityksen arvomaailma

Arvot heijastuvat suoraan yrityksen johtamisjärjestelmään. Esimiehen on noudatettava kaikessa työssään yrityksen arvoja ja pidettävä huoli siitä, että arvomaailma näkyy jokapäiväisessä toiminnassa. Joskus yrityksen arvot näkyvät vain paperilla eikä niiden toteuttamisesta ole aina konkreettisia toimenpiteitä. (Rubanovitsch 2007, 56)

Millainen on hyvä esimies?

Esimiehen tulee hallita kokonaisuuksia. Hänen tulee tunnistaa sieltä olennaiset asiat ja keskittyä niihin. Esimiehen rautainen ammattitaito ja stressinsietokyky takaavat hänelle ja ryhmälleen tärkeän työkalun. Kokonaisuuksien hallintaanliittyvät myös avoimuus ja luovuus uusille ideoille, jottasaadaan aikaan kehitystä ja muutosta. (Helstilä 2009, 100)

Myyntijohtajana rakennat, valmennat ja vahvistat tiimiläisistäsi oikeita myyjiä. Erilaiset koulutukse antavat välineet, joita tarvitset johtaaksesi myyntitiimiäsi tehokkaasti, asettaaksesi motivoivia tavoitteita ja antaaksesi rakentavaa palautetta.

Myynnin johtaminen

StrategiantoteuttaminenJotta yritysvoi menestyä, sillä tulee olla selkeä strategia ja toimintamalli. Yksi organisaatioiden suurimmista haasteista on strategian ja ydintoiminnan linkittäminen toisiinsa. Strategian on pohtinut pienijoukko ja se tulee yrityksen ylemmiltä portailta.

Johdon tärkein viestinnällinen tehtävä onkin strategian esilletuominen, sillä kukaan muu organisaatiossa ei kykene perustelemaan strategiaa uskottavasti, aidosti ja parhaiten ymmärrettävästi. (Juholin 1999, 85)

Myyntiprosessi

Menestyvä yritys haluaa kehittyä kolmella myynnin osa-alueella.Myyntiprosessin laatua tulee kehittää niin, että siitä olisi mahdollisimman paljon hyötyä asiakkaalle ja yritykselle. Tärkeintä on tuottaa lisäarvoa ja sitä kautta tehdä enemmän myyntiä ja voittoa. Menestyvän myyntijohtajan tulee varmistaa, että myynnin osa-alueet, myyntiprosessi, asiakassuhteet ja asiakasvalinta ovat kunnossa ja tasapainossa keskenään. (Rubanovitsch 2007, 62)