Koulutusta

Esimiehille on tarjolla erilaista koulutusta eri kouluttajilta ja eri aloille. Oletko juuri aloittanut esimiehenä vai jo esimiestyön haasteissa kieritelty konkari? Osaamistasi kehittämällä kasvat alaisten ja johdon arvostamaksi esimieheksi.

Kunta-alan esimieskoulutus

Foorumi kokoaa yhteen toimialojen ja yksiköiden johtajat ja esimiehet riippumatta organisaation koosta ja henkilökohtaisesta johtamiskokemuksesta. Osallistujien tehtävänimikkeet ovat vaihdelleet kiinteistöjohtajasta rehtoriin, toimitusjohtajasta johtavaan hoitajaan ja ylilääkäristä henkilöstön kehittämispäällikköön.

https://tapahtumat.fcg.fi/esimiesfoorumi

Pienyritysten esimiesfoorumi

Pienyrityksen johtaja on usein varsin yksinäisessä vastuuroolissa. Omien työntekijöiden kanssa ei kaikista asioista ole mahdollista puhua. Työn haastekysymysten kanssa ei kuitenkaan tarvitse jäädä yksin. Pihlajalinna tarjoaa vertaistukeen pohjautuvan palvelun saman alueen pienyritysten vetäjille.

Ryhmätapaamisissa käsitellään pienyrityksen johtamisen niitä kysymyksiä, joista ryhmän jäsenet haluavat yhdessä keskustella. Aihepiirit valitaan yhdessä ja työskentelytapa on voimaannuttava. Ryhmän vetäjinä toimivat työterveyshoitaja ja -psykologi.

https://www.pihlajalinna.fi/palvelut/tyoterveysasiakkaat/tyoterveys/palvelut/pienyritysten-esimiesfoorumi

Ammattiliitto Pro

Ammattiliitto Pro tukee esimies- ja työnjohtajajäseniään monin tavoin mm. erilaisin oikeusturvaan ja oikeusapuun liittyvin palveluin. Prossa toimii myös Esimiesfoorumi, joka on hyvä väline oman esimiestyön kehittämisessä ja verkostoitumisessa muiden kanssa. Pro kehottaakin jäseniään kehittämään osaamistaan ja kouluttautumaan esimiehiksi.

https://www.proliitto.fi/uutiset/protv/opiskele-esimieheksi#431f73f4

Tampereella koulutusta

Turvallisuus on keskeinen arvo monille yrityksille. Terve ja hyvinvoiva henkilöstö on tärkeä kilpailutekijä, ja turvallisuus on usein elinehto teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille. Voi olla vaikea päästä edes tarjousvaiheeseen, jos turvallisuustaso ei ole riittävä. Hyviä työntekijöitäkin voi olla vaikea saada. Puutteet turvallisuudessa myös maksavat: tapaturmat ja poissaolot aiheuttavat turhia kustannuksia. Tutkimusten mukaan tuottavuuden paranemisen vaikutus voi olla moninkertainen verrattuna tapaturmakustannussäästöihin, mutta sitä on usein vaikea laskea euroissa.

https://www.tampereenkauppakamarilehti.fi/blogi/esimiehet-tarvitsevat-tukea-tyoturvallisuuden-johtamisessa

Uuden esimiehen tehovalmennus

Uuden esimiehen teho­val­mennus antaa kattavan koko­nais­kuvan nyky­ai­kai­sesta esimies­työstä, esimiehen tehtä­vistä ja vastuista, sekä työkalut opitun käyt­töön­ottoon omassa johta­mis­työssä.

Koulutus auttaa ymmär­tämään esimiestyön erilaiset ulot­tu­vuudet ja esimiehen roolin oman orga­ni­saa­tionsa onnis­tu­misen mahdol­lis­tajana. Valmennus antaa osal­lis­tu­jalle perus­val­miudet esimies­työssä onnis­tu­misen pohjaksi.

https://www.brik.fi/valmennus/uuden-esimiehen-tehovalmennus-uusi-esimies/?gclid=EAIaIQobChMIre7rzuSt5gIVyuWaCh1e3A-IEAAYAiAAEgKhX_D_BwE