Hyvän esimiehen perusteet

Osaaminen ei ole onnenlaji – vaan se on yhdistelmä kokemusta, koulutuksia ja henkilön omia perusominaisuuksia. Siinä missä aikuisten onnenpelit netissä ovat nimenomaan onnenpelejä, hyväksi esimieheksi ei tulla onnen kautta.

Hyvä esimies on henkilö, joka johtaa tiimiään tehokkaasti ja tasapuolisesti saavuttaen samalla organisaation tavoitteet ja kannustaen tiimiläisiään kehittymään. Hyvä esimies hallitsee seuraavat perusteet:

 1. Kommunikointi: Hyvä esimies osaa kommunikoida selkeästi ja tehokkaasti. Hän on avoin kuuntelemaan tiimiläisiään ja antaa heille palautetta rakentavasti.
 2. Johtaminen: Hyvä esimies tietää, kuinka johtaa tiimiään tehokkaasti. Hän tuntee tiiminsä vahvuudet ja heikkoudet ja osaa jakaa tehtävät sen mukaan.
 3. Motivointi: Hyvä esimies motivoi tiimiään saavuttamaan yhteiset tavoitteet. Hän kannustaa ja tukee tiimiläisiään, jotta he voivat kehittää taitojaan ja saavuttaa omat henkilökohtaiset tavoitteensa.
 4. Oikeudenmukaisuus: Hyvä esimies kohtelee tiimiläisiään oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Hän kunnioittaa tiimiläistensä erilaisia taustoja ja kokemuksia ja huomioi kaikki heidän panoksensa.
 5. Päätöksenteko: Hyvä esimies tekee päätöksiä, jotka ovat organisaation etujen mukaisia. Hän ottaa huomioon tiimiläistensä mielipiteet ja tarvittaessa konsultoi muita asiantuntijoita.
 6. Arvot: Hyvä esimies edustaa organisaation arvoja ja noudattaa niitä tiimiläistensä kanssa. Hän toimii esimerkillisesti ja edistää positiivista ja kestävää organisaatiokulttuuria.

Hyvän kommunikoinnin perusteet työryhmässä

Hyvän kommunikoinnin perusteet työryhmässä ovat seuraavat:

 1. Kuuntele tarkasti: Hyvä kommunikaatio alkaa siitä, että kuuntelet tarkasti mitä toiset sanovat. Ole läsnä ja keskity keskusteluun.
 2. Ole selkeä: Selkeä viestintä on tärkeää, jotta kaikki ymmärtävät mitä sanot. Käytä yksinkertaista ja selkeää kieltä, vältä monimutkaisia termejä tai ammattisanastoa.
 3. Ole avoin: Ole avoin uusille ajatuksille ja näkökulmille. Kannusta kaikkia jäseniä jakamaan ajatuksiaan ja mielipiteitään.
 4. Anna palautetta: Anna positiivista palautetta, joka kannustaa ja rohkaisee. Kehitä myös kykyä antaa kriittistä palautetta, joka auttaa ryhmää oppimaan ja kasvamaan.
 5. Ole empaattinen: Ymmärrä toisten näkökulmia ja tunteita. Ole empaattinen ja kohtaa toiset yksilöinä.
 6. Ole aktiivinen: Ole aktiivinen keskustelussa ja osallistu ryhmän toimintaan. Ole valmis tekemään työtä yhdessä muiden kanssa, jotta yhteistyö sujuu saumattomasti.
 7. Kunnioita muita: Kunnioita muita ryhmän jäseniä ja heidän näkemyksiään. Vältä henkilökohtaisten hyökkäysten tekemistä ja ole valmis kuuntelemaan eriäviä mielipiteitä.

Nämä perusperiaatteet auttavat rakentamaan hyvää kommunikointia työryhmässä ja edistämään tehokasta yhteistyötä.

Mitä tarkoitetaan organisaation arvoilla?

Organisaation arvot ovat periaatteita, jotka ohjaavat organisaation toimintaa ja käyttäytymistä. Arvot kertovat, mikä on organisaation tärkeää ja millä periaatteilla organisaatio haluaa toimia ja suhtautua eri tilanteisiin. Arvot voivat kuvata esimerkiksi organisaation kulttuuria, etiikkaa ja yhteistyötä. Ne voivat myös määrittää organisaation suhtautumista yhteiskunnallisiin ja ympäristöasioihin sekä ihmisoikeuksiin. Organisaation arvot ovat usein näkyvästi esillä organisaation viestinnässä ja ohjeistuksissa ja ne voivat olla merkittävässä roolissa organisaation imagon rakentamisessa ja brändin kehittämisessä.

Vastaa