Työhönvalmentaja toimii apuna tuetun työllistämisen prosessissa

Erityistä tukea tarvitsevan työllistäminen on hienovaraista yhteistyötä työnhakijan ja työnantajan välillä. Työllistämisasioissa tarvitaan myös hyvää yhteistyötä TE-toimiston ja asiakkaan oman kunnan kanssa. Kaiken liimana rekrytointiprosessissa voi toimia työhönvalmentaja, joka tekee näkymätöntä taustatyötä, jotta ihmiset työllistyvät ja yritykset saavat kaipaamaansa työvoimaa.

Työhönvalmentajan ja erilaisten työllistämisen tukien avulla myös Juha työllistyi pitkän työttömyysjakson jälkeen Arvo Kokkonen Oy -kalatukkuun ja merenherkkujen erikoisliikkeeseen.

– Ennakkoaavistukseni olivat, että rekrytointi palkkatukea ja muita tukia hyödyntäen olisi paljon vaikeampaa, mutta rekrytointi sujui hyvin mallikkaasti ja kokemukset olivat positiiviset. Juha sai töitä ja me löysimme oikean miehen tehtävään, kertoo Juhan rekrytoinut Marko Kokkonen kalatukku Arvo Kokkonen Oy:sta.

Juha jäi noin kahdeksan vuotta sitten työttömäksi IT-alalta, jossa oli tehnyt 20 vuoden uran. Yksi tarkoituksellinen välivuosi venyi useammaksi vuodeksi kotona. IT-alan nopean kehityksen kelkassa oli vaikea pysyä mukana ja niinpä Juha toivoi työllistyvänsä kokonaan eri alalle. Juha ohjautui kotikuntansa Tuusulan ohjaamana Live Palveluiden työhönvalmennukseen. Hän sai valmentajakseen Anu Löytönen-Parkkamäen, ja yhdessä he ryhtyivät etsimään Juhalle työkokeilupaikkaa.

– Juha oli pitkän työttömyyden aikana jo hieman menettänyt uskoa itseensä ja kykyihinsä toimia työelämässä. Vähitellen saimme vahvistettua hänen itsetuntoaan. Juhalla oli suuri kynnys työnantajien kontaktointiin ja myös työhaastattelut jännittivät häntä kovasti. Autoin häntä työnantajien kontaktoinnissa ja harjoittelimme työhaastatteluita ahkerasti. Juha sai minulta palautetta ja se auttoi hänet jännityksen yli. Olin hänen tukenaan myös työhaastatteluissa, kertoo työhönvalmentaja Löytönen-Parkkamäki.

Uusi työ harrastuksen parista

Uusi suunta uralle löytyi Juhan kalastusharrastuksen kautta. Juha aloitti Arvo Kokkonen Oy -kalatukussa ensin 1,5 kuukauden työkokeilussa ja työllistyi sen jälkeen firmaan kahdeksan kuukauden ajaksi palkkatuen ja Tuusulan työllistämisen kuntalisän avulla. Juha työskentelee elintarviketyöntekijänä pakkaamo-osastolla joka arkipäivä klo 6 – 14.

– Työhön kuuluu erinäistä pakkailua, vakumointia, jälkisiivousta ja tiskausta. Pakkaamoon tulee kalaosastolta fileoituja ja pussitettuja kaloja, joihin laitamme tarrat ja etiketit päälle ja siirrämme ne lähettämöön. Tämä on monipuolista hommaa, jossa riittää vieläkin opettelemista. Tavallinen työpäivä on kiireinen, mutta tykkään, että on tekemistä, kertoo Juha työtehtävistään.

Työhönvalmentaja auttoi jo työkokeilun aikana työnantajaa selvittelemään Juhan rekrytoimista palkkatukea hyödyntäen. Näin Juha pääsi jatkamaan työssä sujuvasti suoraan työkokeilun jälkeen. Erilaiset työllistämisen tuet ovat työnantajalle taloudellinen helpotus ja voivat korvata merkittävän osan työntekijän palkasta. Tukien hakeminen voi olla kuitenkin asiaan perehtymättömälle monimutkaista, ja siksi työhönvalmentajan tuki on tärkeässä asemassa. Valmentajan apu voi olla hyvin konkreettista.

– Selvitän työnantajille askel kerrallaan, kuinka hakea erilaisia työllistymisen tukia, palkkatukea ja kuntalisiä. Tämä on tärkeää, koska työnhakija ei itse välttämättä osaa selvittää näitä asioita tarpeeksi hyvin mahdolliselle rekrytoijalleen, kertoo Löytönen-Parkkamäki.

Työnantaja Arvo Kokkoselle työhönvalmentajan tuki oli ratkaisevan tärkeässä asemassa Juhan rekrytoinnissa. Kokkosen mukaan rekrytointiprosessi sujuikin hyvin jouhevasti eikä tuntunut byrokraattiselta.

– Huomasimme, että Juha pärjää ja meillä oli tarvetta työvoimalle. Valmentaja Anusta on ollut paljon apua, hän teki tuetusta rekrytoinnista helppoa ja saimme häneltä askelmerkit, kuinka edetä. Hän ohjeisti tukien hakemisessa, laittoi konkreettisesti sähköpostia, että Marko tee näin. Työllisyyspalveluiden kiemuroiden väliin tarvitsee tulkin, joka pystyy ohjaamaan tätä kokonaisuutta, sanoo Kokkonen.

Työhönvalmentaja selventää tuetun työllistämisen koukeroita

Pienillä aputoimilla pitkään työttömänä ollut Juha sai töitä ja Arvo Kokkonen kaivattua työvoimaa. Marko Kokkosen kokemukset tavallisesta poikkeavasta rekrytoinnista ovat hyvät. Hän oli tyytyväinen, ettei työhönvalmentajan tuki loppunut työsuhteen aloittamiseen vaan hän oli tukena myös perehdytyksessä.

– Työhönvalmentajalla oli työsuhteen aloittamisen kannalta ensiarvoisen tärkeä merkitys. Jos Juha olisi tullut meille suoraan töihin, en tiedä, miten hommat olisivat edenneet. Anu oli työsuhteen alussa mukana kertomassa taustoja ja neuvomassa, kuinka homma menee, mikä oli todella hyvä, sanoo Kokkonen, ja jatkaa:

– Voin suositella tätä työllistämisen tapaa myös muille työnantajille. Tämä on hyvin helppo keino antaa ihmisille mahdollisuus työllistyä. Voimme jatkossakin hyödyntää tämän kaltaista rekrytoinnin tapaa.

Työhönvalmennus tuntui myös Juhasta hyödylliseltä.

– Anu ei jättänyt milloinkaan oman onnensa nojaan, vaan hoiti asioita eteenpäin. Olen häntä myöhemmin monta kertaa kiittänyt, sanoo Juha.

Vastaa